Adatvédelmi Tájékoztató – GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Yogazom e.v. kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek személyes adatainak védelmét. Azzal, hogy Ön ránk bízza a személyes adatait, megbízik benne, hogy mi azokat felelősségteljesen kezeljük.

Jelen Szabályzatunk az alábbi adatkezelésekre vonatkozik:
a.) a Yogazom weboldalára, tehát a www.yogazom.hu weboldal (a továbbiakban “Honlap”) látogatóinak és használóinak, tehát az időpontfoglalással kapcsolatos információk adatkezelésére. A weboldal használatával Ön elfogadja és tudomásul veszi a jelen Adatkezelési Szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szabályzattal, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.

b.) a jógaórákon résztvevők és/vagy bérletet vásárlók személyes adatainak kezelésére papír alapú formanyomtatvány kitöltésével.

A fentiek alapján Yogazom e.v. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Ekertv.”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Grt.”), valamint a 2000. évi C. törvény – a számvitelről (a továbbiakban: „Számvtv.”) összhangban az alábbi Szabályzatot teszi közzé.
A Yogazom fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor módosítsa.
Igyekszünk Önt a Szabályzat módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzat aktuális tartalmát.

 1. AZ ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve Szücs Barbara egyéni vállalkozó (továbbiakban „Yogazom”)
Székhelye, postacíme: 1135 Budapest, Petneházy utca 57. 4/411
Telephely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 17.
Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 53733728-1-42
Nyilvántartási szám: 52669484
Telefon: +36 20 278 1188
Email: yogazom@gmail.com

Személyes adatkezelők lehetnek az órát tartó jógaoktatók vagy a helyszín együttműködésében dolgozó személyek.

Az adatkezelők a továbbiakban együttesen: „Adatkezelők”.

1.1 Az adatkezelés rövid bemutatása:

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint Érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

A továbbiakban az órarendi órán résztvevőt, jóga tanfolyamra, jógatáborra jelentkezőt egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

Amennyiben Ön, mint érintett a www.yogazom.hu honlapon meghirdetett órarendi órán kíván részt venni, jóga tanfolyamra, jógatáborra kíván jelentkezni, foglalás illetve egyben regisztráció szükség. A honlap adatkezelő rendszere avagy a jógaoktató vagy adatkezelő személy által átadott papír alapú formanyomtatvány kitöltése során a Yogazom személyes adatokat vesz fel Öntől, az Ön hozzájárulásával az órarendi órán való részvétel, a jóga tanfolyam, jógatábor hatékony megszervezése céljából.

Az órarendi órákról, tanfolyamokról, jógatáborokról a www.yogazom.hu weboldalon tájékozódhat.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésre vonatkozó együttműködés szempontjából Ön a jóga tanfolyamokra, táborokra jelentkezését, illetve egyben foglalását leadhatja a honlapon vagy papír alapú formanyomtatványon keresztül bármelyik adatkezelőnél (jógaoktatónál, vagy a helyszín recepciósánál).

 1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL ÉS MILYEN CÉLBÓL?

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől és a kitöltés során az Ön hozzájárulásával kerülnek felvételre.
2.1 A következő személyes adatok kerülnek rögzítésre a YogazOm honlapján vagy személyesen az esemény helyszínén az Ön beleegyezésével, amennyiben a papír alapú regisztrációs formanyomtatványt kitölti:
2.1.1 Amennyiben Ön a Yogazom csoportos vagy egyéni  jógaóráján, tanfolyamán, vagy táborában részt szeretne venni vagy már részt vett és előzetesen bejelentkezik vagy bejelentkezett a weboldalon keresztül az Órarend és Bejelentkezés menüpontnál, vagy személyesen kitöltötte a formanyomtatványt, akkor a következő adatokat kezeljük Önről:

 • név (az Ön személyének azonosítása céljából);
 • e-mail cím (az Ön azonosítása érdekében; valamint a lefoglalt eseményekkel kapcsolatos információk összefoglalásának és tájékoztatásának céljából);
 • egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából);
 • telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);

Az Adatkezelők az órarendi órák szervezése, lebonyolítása, valamint a jóga tanfolyamok, táborok szervezése érdekében rögzítik az Érintettek személyes adatait.

A órarendi naptár óráin való részvételhez kapcsolódó regisztráció illetve az online foglalás célja a helyek biztosítása a limitált 6 férőhely, illetve befogadási képesség miatt.

Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó foglalás után a megadott egészségügyi problémákra vonatkozó adatok rögzítésének célja az Ön biztonságos gyakorlása. Amennyiben Önnek egészségügyi problémái vannak, a jógagyakorlatokat az Ön igényeinek megfelelően alakítjuk.

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

A jóga tanfolyamokra, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelők számára, hogy értesítést küldjenek az Érintett számára a jelentkezését érintő tudnivalókról, fontos információkról.

2.1.2. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából e-mailben rendszeresen hírleveleket, leveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatainak kezelésére kerül sor:

 • név (az Ön személyének azonosítása céljából); ;
 • email-cím (hírlevelek, kedvezményes lehetőségek tájékoztatása, tanfolyamok vagy jógatáborok kiértesítése kapcsán).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

2.2 A weboldal használata során történő adatkezelés

2.2.1 Sütik (cookie)

a.) Mik azok a sütik?

Az ún. cookie-k („süti”) olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el a látogató számítógépén, és amelyet a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Ennek segítségével egy későbbi látogatás során a süti révén be lehet azonosítani a látogatót, ill. meg lehet különböztetni más látogatóktól, valamint akár testreszabott információt is meg lehet jeleníteni részére.

b.) Mit tehetek, ha nem szeretném engedélyezni a sütik gépemre történő telepítését vagy
szeretném azokat törölni?

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások/Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja weboldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

c.) Milyen típusú sütik vannak?

A sütiket alapvetően két csoportba lehet sorolni. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik, amelyek az Ön hozzájárulása nélkül is alkalmazhatók, ilyenek például a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”), hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”), felhasználó központú biztonsági sütik („user centric security cookies”), terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balacing session cookies”), felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”) stb. A másik csoportba tartozó sütik célja nem szorosan a weboldal működtetése, hanem azon túlmutató egyéb cél (pl. analitikai, marketing
célú sütik stb.), amelyek csak abban az esetben telepíthetők, ha azok használatához Ön
előzetesen hozzájárult. A sütik élettartamukat tekintve lehetnek ideiglenesek, amelyek csak egy adott munkamenet alatt tárolódnak vagy állandók.

d.) Milyen sütiket használunk mi a weboldalunkon?

A weboldalra történő belépésekor az Ön böngészője elhelyez egy sütit a
számítógépén. A weboldalra történő belépéskor egy állandó süti kerül az számítógépére, amely révén
a weboldal megjegyzi az Ön országát és az Ön által használt nyelvet, valamint a
látogatása időpontját. Amennyiben Ön ismét belép a weboldalra, az oldal ugyanazon
országot és nyelvet fogja Önnek felajánlani, mint amit a legutolsó látogatása
alkalmával választott. Egyéb információt ez az állandó süti nem tárol.

2.2.2 A weboldalt látogatók adatainak gyűjtése

Ön egyéb személyes adat megadása nélkül is böngészhet a weboldalunkon, így látogatásának nem marad nyoma. A Yogazom tárolja azonban minden, a weboldalra látogató IP (Internet Protocol) címét, a dátumot, a belépés idejét és a megtekintett oldalakat. A Sunrider ugyanakkor tárolja az Ön regisztrációs számát is, ha azzal lépett be. Ezen információkat kizárólag biztonsági okokból őrizzük meg annak érdekében, hogy egy esetleges jogosulatlan belépést az Ön adatainak felhasználásával megakadályozzunk, vagy arra fényt derítsünk.

III. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Az adatkezelők által az órarendi órán részvételhez kapcsolódó személyes adatokat tartalmazó papír alapú formanyomtatványokat, amellyel szintén megerősítheti az Érintett, a jóga órán, tanfolyamon, vagy táborba történő jelentkezéshez az adatokat az adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók székhelyén kezeljük.

Az Adatkezelők által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelők és az általuk megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelők és az általuk megbízott adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval.

A papír alapon rögzített személyes adatokat az adatkezelők munkavállalói viszik fel az adatkezelők szerverére, míg az online foglalás/regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül továbbítják a szerverre. A személyes adatok tárolásának biztonságát az adatkezelők nagy szaktudással rendelkező rendszergazdái folyamatosan ellenőrzik.

Az Adatkezelők a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolják és azokhoz csak az Adatkezelők és az Adatkezelők azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelők adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

III. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?
Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését Yogazom részben az Ön, mint Érintett
önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, részben pedig Eht. 154. § (3) bek.,
valamint az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése és a Grt. 6.§ (5) bekezdése, valamint a Számv. tv. 169.§ alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.1.1 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
név hozzájárulás
e-mail cím hozzájárulás
telefonszám hozzájárulás
felhasználónév hozzájárulás
jelszó hozzájárulás

2.1.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
név hozzájárulás Grt. 6.§ (5)
e-mail cím hozzájárulás Grt. 6.§ (5)

 

 1. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT?

4.1    Yogazom által a 2.1.1 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a

weboldal üzemeltetése, valamint az Önnel való kapcsolattartás a jóga programok eseményeinek információs tájékoztatása (esemény emlékeztető, helyszín, időpont, esetleges esemény elmaradása) kapcsán, illetve az Órarend és Bejelentkezés menüpontnál a jógaprogramokra történő foglalási lehetőséggel a helyek biztosítása.

4.2.    Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.1.2 pontban megjelölt

személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból hírlevelek, terméktájékoztatók,

reklámajánlatok vonatkozó tájékoztató rendszeres, e-mail útján történő megküldése céljából kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a yogazom@gmail.com email címre.Nyilatkozatának iktatását követően Yogazom haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

4.3.    Yogazom a 2.2 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a weboldal

üzemeltetését lehetővé tegye, valamint a weboldalt az Ön jógaórákra történő időpontfoglalásaival kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Sunrider a weboldal hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

 1. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?

5.1.    Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben a Yogazom adminisztrációs jogosultsággal rendelkező személyei számárai (Adatkezelők) és az Yogazom megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen a Yogazom-mal szolgáltatási jogviszonyban álló szervezetek részére.

5.2.    Yogazom tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

email: privacy@mailchimp.com

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: levelezőrendszer biztosítása, amelyen keresztül a Yogazom hírleveleket, direkt marketing célú reklámüzeneteket online kiküldi.

Az adatfeldolgozók és adatkezelők nem kezelik az adatokat saját nevükben.

Yogazom nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat és adatkezelőket vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

5.5.    Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek anonimizált módon.

5.7.    Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait olyan harmadik országba (Pl. USA) továbbítja, ahol nem biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme, akkor Yogazom mindent megtesz, hogy az Ön adatvédelmi jogai ne csorbuljanak, így

különösen (i) az Európai Bizottság által jóváhagyott modell szerinti általános szerződési feltételeket alkalmazza az adattovábbítás során (pl. Sunrider International-hez történő adattovábbítás során) (ii) az EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz (Privacy Shield) csatlakozott adatfeldolgozót vesz igénybe (pl. The Rocket Scienece Group LLC d/b/a MailChimp).

 1. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?

A személyes adatok rögzítése foglalás és első alkalommal történő papír alapú regisztráció során történik.

6.1.    Az adatkezelők az órarendi órán részvételhez kapcsolódó foglalás illetve regisztráció során megadott adatokat addig kezelik, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

6.2.    A fent 2.1.1. pontban megjelölt személyes adatokat Yogazom az utolsó weboldali aktivitástól számított (időpontfoglalás, hírlevél igénylés) számított 2 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell.

6.3    Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

6.4    Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni. Ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az Önre vonatkozó, Önnel kapcsolatba hozható személyes adatokat, kivéve, ha jogszabályból eredő jogunk vagy kötelességünk alapján azokat továbbra is kezelhetjük vagy kezelnünk kell.

6.5    Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a yogazom@gmail.com email címre. Nyilatkozatának kézhezvételét követően Yogazom haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

VII. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

 

7.1.    Tájékoztatjuk, hogy Yogazom minden szükséges intézkedést megtesz az Ön

személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Yogazom és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Yogazom utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.

 

7.2    Információk biztosítása

Sajnos az interneten történő adatátvitel nem 100%-osan biztonságos. Minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelméért, de a teljes biztonságot nem garantálhatjuk. Mivel a biztonság számunkra legalább olyan fontos, mint Önnek, a jövőben is a legkorszerűbb biztonsági eljárások alkalmazására törekszünk, hogy személyes adatainak védelmét ily módon is biztosíthassuk.

7.4.    Felhasználónév és jelszó

Kérjük, hogy felhasználónevét és jelszavát gondosan őrizze meg, és ne adja át senkinek. Ezen Szabályzat elfogadásával Ön felelősséget vállal minden tevékenységért, amely az Ön felhasználói nevén és jelszaván keresztül történik a weboldalon, ezért ajánljuk a jelszavak gyakori cseréjét.

7.5.    Ellopott vagy elvesztett információk

Kérjük, azonnal értesítse a Yogazom-ot a yogazom@gmail.com e-mail címen, ha felhasználóneve, és/vagy jelszava elveszne, ellopnák, vagy illetéktelenek akarnák használni. Ilyen esetben felhasználónevét és/vagy jelszavát töröljük a rendszerünkből, majd azt az új információknak megfelelően módosítjuk.

VIII. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

8.1    Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján Yogazom tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
 • A Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Yogazom rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek átadja, ha:
 1. a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és Yogazom közötti szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Yogazom által tárolt adata (pl. e-mail címe és/vagy telefonszáma) megváltozott vagy már nem aktuális. Ehhez kérjük lépjen kapcsolatba a Yogazom csapatával a yogazom@gmail.hu email címen keresztül. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel során adja meg a nevét, e-mail címét, esetlegesen telefonszámát.
 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen

üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a yogazom@gmail.com email címre küldve.

 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Yogazom-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak Yogazom vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen. Ebben az esetben Sunrider a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8.2    Yogazom indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Yogazom a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

8.3    Ha Yogazom nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

9.1.    Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni a Yogazom-hoz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

9.2.    Yogazom köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

9.3.    Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

9.4.    Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA

Yogazom fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzat módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzat aktuális tartalmát. Jelen weboldal bármilyen, módosítás utáni, Ön által történő folyamatos használata a módosított Szabályzat elfogadását jelenti, és feltételei Önre is vonatkoznak.

 1. GYERMEKEK VÉDELME

A weboldal kifejezetten nem a gyermekek, hanem nagykorú személyek számára készült. Azzal, hogy Ön a weboldalt használja, ráutaló magatartással úgy nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött nagykorú személy. Sunrider tudatosan nem gyűjt, használ és tárol adatokat a 18. életévüket be nem töltött látogatókról.

XII. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: yogazom@gmail.com.

Hatályos 2018. május  25-től.

Szücs Barbara e.v. – Yogazom